Vluchtigheid & Heiligheid

In de doopdienst op 27 augustus lieten Gerben en Wilma een filmpje zien en een lied horen dat hen raakt: Vapor (vluchtigheid) van The Liturgists, een collectief waar Michael en Lisa Gungor ook aan meedoen. Voor wie het nog een keer wil zien en beluisteren:

Advertenties
Geplaatst in Brug Blog | Een reactie plaatsen

Filmfragment: Ben Hur geadopteerd

Pinksteren 2017 – Een van de belangrijkste dingen, die de Geest van God bij ons doet, is: ons verzekeren dat wij kinderen van God geworden zijn. Paulus gebruikt op verschillende plaatsen (Efeziers 1: 5, Galaten 4:4 en Romeinen 8) het beeld van het ‘geadopteerde kind’ om onze relatie met God te beschrijven. Het volgende filmfragment is een goede illustratie van wat Paulus en zijn hoorders bij ‘adoptie’ dachten. De hoofdpersoon, de joodse Judah Ben Hur, is ten onrechte veroordeeld en als roeier-slaaf op een oorlogsschip terecht gekomen. In een gevecht met Macedonische piraten vergaat zijn schip en redt hij zijn kapitein Quintus Arrius. Later ontdekken ze dat ze de slag toch gewonnen hebben. De Romeinse bevelhebber adopteert Ben Hur als zijn zoon.

Uit: Ben Hur (1959)

 

Geplaatst in Brug Blog | Een reactie plaatsen

Gemeenschappelijk gebed, maar dan echt! – Gastblog Arie de Wit

Het was een tijdje stil… Opeens klonk zachtjes vanuit de hoek van de kleine ruimte wat geprevel. De man die dit geprevel voortbracht leek in niets op degene die zojuist aan tafel nog het hoogste woord had gevoerd. Hij sprak met zachte stem en grote tussenpozen: “God… wilt U ons helpen… dat we alles gaan begrijpen…” het gebed ging nog een klein stukje door waarna iemand van de leiding een volgend gebed uitsprak. Het was de zesde avond van de Alpha-cursus. De groep begon elkaar meer en meer te kennen, en het gezamenlijk gebed werd steeds vrijer. Deelnemers begonnen steeds vaker zelf te bidden, sommigen waren die drempel al over, anderen stonden nog op het randje. Lees verder

Geplaatst in Brug Blog | 2 reacties

Jezus dichterbij

arcabas_jezusIn de weken van Kerst tot Pasen 2017 volgen wij in de morgendiensten in De Brug het evangelie van Johannes. En daarmee komt de vraag van Johannes ons dicht op de huid: Wie is Jezus? Niet als een afstandelijke intellectuele vraag, maar als een vraag naar de concrete persoonlijke nabijheid van de levende Heer in ons leven. De serie preken draagt daarom de titel ‘ Jezus dichterbij’. Kunnen wij door de verhalen van Johannes dichterbij Jezus komen? Of durven we Jezus dichterbij ons te laten komen? Zelf zo dichtbij dat ‘wij in Hem zijn en Hij in ons is’? Het is mijn verlangen dat we in deze tijd allemaal een beweging meemaken waarbij Jezus dichterbij komt. Lees verder

Geplaatst in Brug Blog, Preken | Een reactie plaatsen

Deel je leven – Preek 18 september

Deel je leven – 1 Thessalonicenzen 2:8

Gemeente van onze Jezus Christus,

deellevenDeel je leven! En dan doen we met hart en ziel. Op Facebook en Twitter, op Whatsapp en Instagram. Op Snapchat en via email. en zelfs via de post met een kaartje, maar het meest via sociale media en internet. Het kernwoord is daar ‘delen’. Kom je iets tegen wat je leuk of inspirerend vindt? Maak je iets mee wat het vermelden waard is? Dan deel je dat. En veel mensen delen hun leven. Soms een beetje te veel van hun leven. Of juist maar een deel van hun leven. Alle leuke, mooie momenten worden gedeeld, maar wat er echt in hun leven afspeelt kom je niet te weten. Dus we kunnen heel veel van ons leven delen, via onze smartphone en computer. Deze nieuwe media zijn op veel manier een zegen, maar ze zijn nooit een vervanging van het gewone leven. Want om dat gewone leven gaat het . Lees verder

Geplaatst in Brug Blog, Preken | Een reactie plaatsen

How to deal with the Brexit

De uitslag van het referendum in Groot-Brittanie vind ik ronduit teleurstellend. Ik houd van Engeland en heb veel te danken aan Britse theologen en de Anglicaanse kerk. Als dan een meerderheid van de bevolking Europa de rug wil toekeren, dan voelt dat als een afwijzing met een katerig gevoel als gevolg. Maar hoe ga je hier nu mee om? Ook als christen? Lees verder

Geplaatst in Actueel, Brug Blog | Een reactie plaatsen

Bono & Eugene Peterson over de psalmen

Geplaatst in Gezien & gehoord, Uncategorized | Een reactie plaatsen