Discipelschap – IZB studiedag

Dr Bert de Leede opent de dag met de nadruk op de vrijheid waarin een discipel van Jezus mag leven. De aandacht voor discipelschap heeft zijn wortels in het verlangen naar diepere verbondenheid van geloof en dagelijks leven. Hoe kunnen we geloven ervaarbaar delen met de mensen om ons heen? Maar de vraag ‘Hoe werkt dat in de praktijk?’ wordt sterker. Durf te leven vanuit de vrijheid van Christus. In een vreemde lichtheid van het bestaan. Barefoot disciple.

Brian Brock stelt de vraag naar de plaats die zelfkennis heeft in discipelschap. De insteek van Hauerwas is: Ons zelf wordt bepaald door Christus.

image

Maar hoe gebruiken wij deze bronnen, die voor ons in Christus ontsloten zijn. Als leerling moeten we steeds groeien in de heiliging. We moeten oppassen dat we in een fuik zwemmen van een beter mens wiilen worden. Maar hoe blijven we daar uit? Maak een verschil tussen een ‘telos’ een goddelijk doel, en een ‘doel’, een menselijk doel. Nederigheid speelt hierin een belangrijke rol. Luther legt een nadruk op het vergeten van ons zelf. We leren God kennen en vanuit Hem leren we de werkelijkheid kennen op een totaal nieuwe manier. Discipelschapsmodellen waarin navolging beperkt wordt tot ‘vanuit enthousiast geloof dit uit te leven door de week’ of ‘het uitvoeren van sociale programma’s’ beperken discipelschap. We mogen open staan voor een andere blik op de wereld. We moeten beginnen bij God en ons eigen verhaal voor onze betekenis relativeren. De lofzang van Maria legt een nadruk op Gods omzien naar haar een niet op haar lage staat.
Ook Bonhoeffer wijst op het gevaar dat discipelen zelf de verheerlijkte Christus zichtbaar moeten maken zodat wij zo een zichtbare elite van Gods Koninkrijk zijn. Een belangrijk kenmerk van navolging blijft het kruis. De verborgenheid van je leven voor jezelf is de verborgenheid van de liefde. Laat je rechterhand niet weten wat je linkerhand doet. Gelovigen vinden zichzelf in Christus en hun broeders en zusters. Niet allereerst in zichzelf. In Christus alleen. Hoe  kunnen gebed en getuigenis goed vorm krijgen in dit beeld van afzien van onszelf?
Helpt dit accent om weg te blijven bij volgen van ‘Christus die leefde’ en te leven vanuit ‘de levende Christus’. We kunnen veel met onszelf bezig zijn door onszelf steeds af te vragen of we wel nederig zijn en niet met onszelf bezig.

Stephen Cherry: Neemt nadruk discipelschap de zonde wel serieus? Zijn wij wel betere mensen? Of moet de focus niet meer liggen op verootmoediging in plaats van op onderwijs en ontwikkeling.
We moeten discipelschap uit de sfeer van analyse en controle brengen naar beeldend, artistic and holistic.

Edward van ’t Slot: Het gaat in discipelschap niet om de discipel of de voorganger. Maar het om Christus en de gemeenschap van de kerk. Het gaat niet om een nieuwe laat maar om de belofte. De voorganger moet een hoge verwachting hebben van Woord en Geest. Discipelschap functioneert in gemeenschap en eenheid. Hoort daar niet bij dat we vaker Avondmaal vieren? Helpt het vieren van de diversiteit discipelschap verder?
De kerk zal niet groeien en bloeien door onze programma’s en inspanningen. Wie zich nooit ernstig zorgen heeft gemaakt over de kerk, heeft misschien nooit leren geloven in de kerk als bestaand door Gods kracht.

Discipelschap vraagt om focus.
Hoe kun je holistisch discipelschap stimuleren? Niet door een nieuw programma. Hoe kunnen we met moedige nederigheid aanwezig zijn in deze wereld? Waar kunnen we discipelschap terug zien in ons leven.

Dit bericht werd geplaatst in Gezien & gehoord. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s